Greek Arabic Dutch English German Italian Portuguese Swedish

Χορηγοί

Χορηγοί

Η Εθνική Τράπεζα, με ηγετική παρουσία στην ελληνική τραπεζική αγορά αλλά και δυναμικό προφίλ στη ΝΑ Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, ηγείται του μεγαλύτερου και ισχυρότερου Ομίλου χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Ο Όμιλος της ΕΤΕ είναι ο πρώτος ελληνικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που εισήγαγε με επιτυχία τις μετοχές του στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης το 1999.

Προσφέρει ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και ιδιωτών όπως καταθέσεις-επενδυτικές εργασίες, χρηματοδοτήσεις, χρηματιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, εργασίες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring).

 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

Αιόλου 86, 10232 Αθήνα
ΑΦΜ: 094014201
Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
Κωδικός SWIFT / BIC: ETHNGRAA
Website: www.nbg.gr

 

Ο Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) ιδρύθηκε το 1958, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), δυνάµει του Β.∆. της από 20 Δεκεμβρίου 1958, ύστερα από εξουσιοδότηση που εδόθη µε την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν.∆. 3865/1958, για την οργάνωση και  τη λειτουργία του παιχνιδιού ΠΡΟΠΟ.

Αν το 1958 είναι το έτος γέννησης του ΟΠΑΠ, το 1999 είναι το έτος αναγέννησης του, καθώς μετατρέπεται σε Ανώνυμη Εταιρεία (Προεδρικό Διάταγμα 228/1999) με το Ελληνικό Δημόσιο ως το μοναδικό μέτοχο και καταρτίζεται το καταστατικό λειτουργίας της. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού, η Ανώνυμη Εταιρεία μετονομάζεται σε «Οργανισμό Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (σε συντομογραφία «ΟΠΑΠ Α.Ε.»).

 

ΟΠΑΠ Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισού 62,
12132 Περιστέρι - Αττική
Τηλ: 210 5798800
Website: www.opap.gr

Η Vodafone Ελλάδας είναι μέλος του Ομίλου Vodafone, ενός από τους μεγαλύτερους παρόχους τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών στον κόσμο. Με μοναδική τεχνογνωσία και ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό, η Vodafone επενδύει σε ψηφιακές υποδομές για το μέλλον, στηρίζει με αξιοπιστία τις ανάγκες ιδιωτών και επιχειρήσεων και συμβάλλει ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στη χώρα.

Μέσα από την δραστηριότητά της και με αφετηρία τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Vodafone φιλοδοξεί να χτίσει μία ψηφιακή κοινωνία που θα επιταχύνει την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, θα είναι ανοιχτή σε όλους και δεν θα επιβαρύνει τον πλανήτη. Παράλληλα, μέσα από το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς στους τομείς της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ανώνυμη Ελληνική Εταιρεία Τηλεπικοινωνιών

Τζαβέλλα 1-3,
152 31, Χαλάνδρι
Τηλ: 210 67.02.000 & 210 67.03.000
Fax: 210 67.03.200
Website: www.vodafone.gr

Η εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. (ΔΑΑ) ιδρύθηκε το 1996, μέσω της σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα. Η Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ), που κυρώθηκε από τον ελληνικό Νόμο 2338/95, προβλέπει την εκχώρηση της επικαρπίας, δηλαδή το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής και χρήσης του ακινήτου για τη «μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, ολοκλήρωση, θέση σε λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση και ανάπτυξη του αεροδρομίου». Ο ΔΑΑ διοικείται και λειτουργεί ως εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, με το Ελληνικό Δημόσιο να κατέχει το 55% των μετοχών και το υπόλοιπο 45% να βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών.

Website: www.aia.gr

Η Vivartia, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τροφίμων στην ελληνική αγορά, διαθέτει κορυφαία προϊόντα που καλύπτουν τις διατροφικές ανάγκες και συνήθειες εκατομμυρίων καταναλωτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2006 μετά την απορρόφηση των ΔΕΛΤΑ, CHIPITA, GOODY'S (και FLOCAFE) και ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗ.

Ζηρίδη 10,
15123, ΜΑΡΟΥΣΙ
Τηλ: 2103494000
Website: www.vivartia.gr

Ο σκοπός ίδρυσης της MEDIA SERVICES είναι η διενέργεια ερευνών και μετρήσεων αναφορικά με τις διαφημιστικές ή άλλες εμφανίσεις που μεταδίδονται στα ηλεκτρονικά μέσα (τηλεόραση - ραδιόφωνο – internet) ή πραγματοποιούνται σε έντυπα μέσα (εφημερίδες και περιοδικά) και σε υπαίθρια μέσα.

Το κύριο αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών πρωτογενούς έρευνας σχετικά με τη διαφημιστική δαπάνη που πραγματοποιείται στην Ελληνική διαφημιστική αγορά. Παράλληλα, με την απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και εστιάζοντας στις ιδιαίτερες και συχνά μοναδικές απαιτήσεις της διαφημιστικής αγοράς, η εταιρεία προσφέρει ένα πλήθος από υπηρεσίες εστιασμένες στις μοναδικές ανάγκες του κάθε πελάτη της.

Λουίζης Ριανκούρ 64
Πύργος Απόλλων
115 23, Αθήνα

Τηλ: +30 210 69 10 124
Fax: +30 210 69 11 681
Email:     traffic1@mediaservices.gr
Website: www.mediaservices.gr

iteam α.ε. ιδρύθηκε στα τέλη του 1999. Στόχος της είναι η βελτιστοποίηση της ποιότητας λειτουργιών και διαδικασιών μέσω της υλοποίησης καινοτόμων επιχειρησιακών λύσεων λογισμικού και την εγκατάσταση εργαλείων διαχείρισης της τεχνολογικής υποδομής τους.  Η εταιρεία παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πελάτες, καθώς και υπηρεσίες ανάπτυξης, εγκατάστασης και υποστήριξης μεγάλων και πολύπλοκων πληροφορικών συστημάτων. Επίσης, η εταιρεία αντιπροσωπεύει και υποστηρίζει σειρά κορυφαίων προϊόντων λογισμικού στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά.

 

iteam α.ε.
Λεονταρίου 10-12 & Καρυστινού,
15351, Κ. Μπαλάνα, Παλλήνη
Τ: 210 6019460-2
F: 210 6019466
Website: www.iteam.gr
E-mail: info@iteam.gr

Ένας δυναμικός Όμιλος με στέρεες βάσεις, που πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Η σταδιακή μετεξέλιξή του από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη συνοδεύεται από διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες, αλλά και από ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα με επιλεγμένες κερδοφόρες επενδύσεις σε νέους τομείς.

Το εύρος των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνει:

  • Εφοδιασμός, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Λιανική Εμπορία πετρελαιοειδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών.
  • Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων.
  • Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικό Αέριο.
  • Παραγωγή και Εμπορία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
  • Παροχή Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών για τεχνικά έργα συναφή με θέματα υδρογονανθράκων.
  • Συμμετοχή στη μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, θαλάσσιες μεταφορές).

Ο Όμιλος, την τελευταία πενταετία υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους €3 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το νέο διυλιστήριο υποστηρίζει ουσιαστικά την κερδοφορία του Ομίλου, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την απασχόληση και την εθνική οικονομία.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Χειμάρρας 8Α, 151 25 Μαρούσι
Τ: 210 6302000
F: 210 6302510, 210 6302511
Website: www.helpe.gr

 


 

Η J. Walter Thompson Athens κατέχει ηγετική θέση στην ελληνική αγορά ως ένας από τους κορυφαίους Ομίλους Ολικής Επικοινωνίας. Είναι στελεχωμένη με περισσότερους από 100 έμπειρους και εξειδικευμένους επαγγελματίες, που μπορούν να καλύψουν επιτυχώς όλες τις πτυχές και τις ανάγκες της σύγχρονης επικοινωνίας.

Όλοι εμείς στην J. Walter Thompson Athens, γνωρίζουμε πολύ καλά, τον τρόπο να κάνουμε την κάθε διαφήμιση, μια τεραστία επιτυχία. Είμαστε υπερήφανοι για την δημιουργικότητά μας, την διαρκή καινοτομία στον σχεδιασμό και εκτέλεση κάθε ιδέας, τη διατήρηση μακροχρόνιων συνεργασιών με τους πελάτες μας και το φιλικό, συναδελφικό περιβάλλον που επικρατεί στα γραφεία μας.

Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε δημιουργήσει μερικές από τις πιο πολυσυζητημένες διαφημίσεις στην Ελλάδα. Ο μοναδικός συνδυασμός δημιουργικότητας, καινοτομίας και αποτελεσματικότητας μας έχει χαρίσει πάνω από 200 διεθνή και εγχώρια βραβεία δημιουργικότητας, καινοτομίας και αποτελεσματικότητας και ανάμεσά τους πολλά Grand Awards! Η J. Walter Thompson Athens έχει ανακηρυχθεί πολλές φορές Agency of the Year ενώ το 2014 και το 2015 διακρίθηκε και με το Ermis Βραβείο Κοινού.

Αναγνωρίζοντας το σημερινό ιδιαίτερα απαιτητικό σκηνικό των συνεχών εξελίξεων, επενδύουμε σε νέο εξειδικευμένο δυναμικό στους τομείς digital mobile και shopper marketing, στελεχώνοντας in-house, τμήμα Digital και αποκλειστική ομάδα επαγγελματιών του Development. Η διαρκής αναζήτηση της πρωτοπορίας, έχει ως αποτέλεσμα η δουλειά μας να ξεχωρίζει και ήδη μας μας τοποθετεί σε κυρίαρχη θέση στην αγορά.

<pstyle="margin: 0.5em 0px; font-family: 'Trebuchet MS', Helvetica, sans-serif; font-size: 13px; line-height: 20px; text-align: justify;">Οι κύριοι πελάτες μας είναι οι: Vodafone Ελλάδα και Αλβανία, ΑΒ Βασιλόπουλος, Alpha Bank, Unilever, ΔΕΛΤΑ, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Χήτος Α.Ε. /ΖΑΓΟΡΙ Φυσικό Μεταλλικό Νερό, Bayer, Bolton, Diageo, GlaxoSmithKline, Interamerican, Jacobs Douwe Egberts, Johnson & Johnson, Kimberly Clark, Media Markt, Melissa/Κίκιζας, Minoan Lines, Mondelez, Nestle, Opel, Pernod Ricard, Pirelli, Tottis, Real News, Sportingbet.

Η J. Walter Thompson Athens έχει επίσης γραφεία σε Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία.

 

Λ. Κηφισίας 10-12
Agora Center
15125 Παρ. Αμαρουσίου
Τηλ: 210-8112600
website: www.jwt.com/en/jwalterthompsonathens/

 

Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι ο μεγαλύτερος τηλεπικοινωνιακός πάροχος στην Ελλάδα και μαζί με τις θυγατρικές του αποτελεί έναν από τους κορυφαίους τηλεπικοινωνιακούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Είναι μία από τις τρεις μεγαλύτερες Εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την κεφαλαιοποίηση, ενώ οι μετοχές του διαπραγματεύονται στο διεθνές χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ μετέχουν η Deutsche Telekom με ποσοστό 40% και το Ελληνικό Δημόσιο με 10%. Ο Όμιλος ΟΤΕ απασχολεί περίπου 22.000 εργαζομένους σε 3 χώρες.

Ο Όμιλος ΟΤΕ προσφέρει όλο το φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών: σταθερή, κινητή τηλεφωνία και ευρυζωνικές υπηρεσίες, συνδρομητική τηλεόραση και λύσεις ICT. Παράλληλα με τις κύριες τηλεπικοινωνιακές του δραστηριότητες, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στους τομείς των ναυτιλιακών επικοινωνιών, των ακινήτων και της εκπαίδευσης.

Με στόχο τη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη,  ο Όμιλος ΟΤΕ προχώρησε στα τέλη του 2015 στην καθιέρωση της COSMOTE ως ενιαίας εμπορικής μάρκας για τα προϊόντα του Ομίλου σε σταθερή, κινητή και internet. Το νέο λογότυπο της μάρκας αναδεικνύει την παρουσία εγγύησης του ΟΤΕ.

13 888 – Εξυπηρέτηση Πελατών Σταθερής, Κινητής Ομίλου ΟΤΕ
13 818 – Εξυπηρέτηση Εταιρικών Πελατών Σταθερής & Κινητής Ομίλου ΟΤΕ
Website: https://www.cosmote.gr